Ngày đăng: 28/08/2017
Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Bắc Giang, có chức năng tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục... Xem tiếp
Ngày đăng: 17/12/2015
Ngày 15/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2248/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng tuyển giáo viên năm 2015, sau đây là toàn văn Quyết định. Xem tiếp

Liên kết Website Liên kết Website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:60

Số lượt truy cập: 759666