Sunday, 22/07/2018 - 06:04|
  ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN CÁC ANH HÙNG, LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH VÌ SỰ NGHIỆP ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
 • Ngô Minh Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0978565434
  • Email:
   nmhung@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0945669448
  • Email:
   ntlinh.bg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Phái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915094388
  • Email:
   nvphai@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Văn Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912298338
  • Email:
   dvquy@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: