Wednesday, 21/08/2019 - 10:34|
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆM CỦA CHÚNG TA! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT! THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 - 15/10/2018) VÀ "THÁNG DÂN VẬN" NĂM 2018! NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 123 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH BẮC GIANG (10/10/1895 - 10/10/2018)!
 • Ngô Minh Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0978565434
  • Email:
   nmhung@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0945669448
  • Email:
   ntlinh.bg@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Phái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915094388
  • Email:
   nvphai@bacgiang.edu.vn
 • Đỗ Văn Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912298338
  • Email:
   dvquy@bacgiang.edu.vn