Friday, 27/04/2018 - 02:16|
........................................................................................................................................     ĐẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2018!  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG TÍCH CỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƯỜI TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM! ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV Mầm non
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0981524763
  • Email:
   ntmai.bg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thân Thị Kim Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV Mầm non
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0981524763
  • Email:
   ttkimtrang.bg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: