Sunday, 22/07/2018 - 05:57|
  ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN CÁC ANH HÙNG, LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH VÌ SỰ NGHIỆP ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
 • Nguyễn Quốc Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV THCS
  • Điện thoại:
   0972355937
  • Email:
   nqminh.bg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trịnh Xuân Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV TCCB
  • Điện thoại:
   0911008088
  • Email:
   txcuong@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV THCS
  • Điện thoại:
   0978183965
  • Email:
   nvmanh.bg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đinh Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV THCS
  • Điện thoại:
   0962292575
  • Email:
   dthuyen.bg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đoàn Anh Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB CNTT
  • Điện thoại:
   0984104767
  • Email:
   daquang.bg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: