Sunday, 22/07/2018 - 06:05|
  ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN CÁC ANH HÙNG, LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH VÌ SỰ NGHIỆP ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV Tiểu học
  • Điện thoại:
   0916739219
  • Email:
   ntlan.bg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Văn Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0918918681
  • Email:
   pvchinh.bg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: