Sunday, 22/07/2018 - 06:02|
  ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN CÁC ANH HÙNG, LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH VÌ SỰ NGHIỆP ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB Hành chính
  • Điện thoại:
   01638850386
  • Email:
   pgdtpbg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0978328288
  • Email:
   btngan.bg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: