THỜI KÌ 1895 -1944

Tính đến năm 1937-1938 trong phạm vi thị xã phủ Lạng Thương và phụ cận có các trường:

-Trường Tiểu học toàn cấp Pháp Việt con giai (còn gọi là trường Kiêm Bị).

-Trường Tiểu học toàn cấp (Kiêm Bị) cho con cái người châu Âu.

-Trường Tiểu học sơ đẳng Đông Nham.

-Trường Tiểu học sơ đẳng Mỹ Độ.

-Trường Tiểu học sơ đẳng Đa Mai.

-Trường Tiểu học sơ đẳng Dĩnh Kế.

Ngoài ra còn có một số trường khác như: Trường Tiểu học sơ đẳng tư thục Tinh Hoa do Lã Hữu Quỳnh làm Hiệu trưởng, Trường Tiểu học tư thục La Chắc Tộ do Hoàng Hữu Chi làm Hiệu trưởng, Trường Tiểu học sơ đẳng tư thục Tiền Môn và Trường Tiểu học sơ đẳng tư thục Nguyễn Trãi ở phố Nghĩa Long.

THỜI KỲ 1945-1953

Ban bình dân học vụ ở thị xã được thành lập từ tháng 10-1945 đặt tại phố Thọ Xương. Tháng 11-1945 tỉnh mở ở phủ Lạng Thương lớp đào tạo cán bộ bình dân học vụ cho cả Bắc Giang.

Ngày 14-2-1946, trường phổ thông trung học Hoàng Hoa Thám do ông Phạm Đức Cường đứng ra xin thành lập và trực tiếp làm Hiệu trưởng, cơ sở được đặt tại trường Thiếu sinh quân cũ. Quy mô ban đầu trường có 3 lớp đệ nhất, 1 lớp đệ nhị, gần 200 học sinh và 12 thày cô giáo.

Các trường Tiểu học công và tư thục được duy trì. Uỷ ban nhân dân tỉnh có quyết định trợ cấp cho mỗi giáo viên trường làng, xã mỗi tháng 25 kg gạo. Hội khuyến học được thành lập ở phủ Lạng Thương đã quyên góp được nhiều tiền của để sửa sang trường lớp, mua sắm học cụ.

Ngày 6-5-1946 trong dịp về thăm thị xã phủ Lạng Thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ các cán bộ của Ban bình dân học vụ thị xã. Người đã ghi vào sổ lưu niệm: "Cố gắng chống giặc dốt cho đến thắng lợi cuối cùng".

Cuối năm 1946, trường Trung học Ngô Sĩ Liên được thành lập, phần lớn thày cô giáo và học sinh trường Hoàng Hoa Thám chuyển sang. Có thể nói tiền thân của trường Trung học Ngô Sĩ Liên là trường Hoàng Hoa Thám. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cùng với các cơ quan của tỉnh rút ra khỏi thị xã chuyển đến nơi an toàn tiếp tục hoạt động.

THỜI KỲ 1954-1964

Kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp bằng chiến thắng lịch sử ''Điện Biên chấn động địa cầu", miền Bắc bước vào thời kỳ hàn gắn vết thương sau chiến tranh và xây dựng Chủ nghĩa xã hội trong không khí hoà bình.

Các trường học của thị xã Phủ Lạng Thương lại trở về thị xã  để tiếp tục dạy và học. Khai giảng năm học đầu tiên 1955-1956 là các trường:

1-Trường Tiểu học Phủ Lạng Thương do ông Chu Văn Quắc làm Hiệu trưởng, trường có 10 giáo viên, 10 lớp (từ lớp 1 đến lớp 4) với trên 200 học sinh. Địa điểm cạnh đền Phủ, Tiền Môn.

Đến năm học 1956-1957 chia ra làm 2 trường (trường số 1 và số 2). Trường số 1 lấy tên là trường Kim Đồng do ông Trịnh Đình Chiêu làm Hiệu trưởng, trường có 10 lớp và 10 giáo viên. Trường số 2 là trường Võ Thị Sáu do ông Ngô Quang Ấm làm Hiệu trưởng, trường có 9 lớp và 9 giáo viên.

2-Trường cấp I Mỹ Độ do ông Đỗ Huy Nhã làm Hiệu trưởng, trường có 5 lớp (từ lớp 1 đến lớp 4) và 5 giáo viên với 145 học sinh.

3-Trường cấp II-III Ngô Sĩ Liên (trước đây là trường Trung học Hoàng Hoa Thám) có 11 lớp với 200 học sinh do ông Lê Minh làm Hiệu trưởng. Năm học 1957-1958 trường chuyển hệ giáo dục từ hệ 9 năm sang hệ 10 năm. Cho đến năm 1960 mới tách làm 2 trường: Trường cấp III Ngô Sĩ Liên và trường cấp II Ngô Sĩ Liên. Ông Trần Lê Tấn -Hiệu trưởng cấp III có 8 lớp với 400 học sinh.

Trường cấp II Ngô Sĩ Liên đầu tiên do bà Nguyễn Thị Kim làm Hiệu trưởng, trường có 10 lớp và 20 giáo viên với khoảng trên 400 học sinh.

4-Trường cấp II Hồ Tùng Mậu do ông Nguyễn Tư Ngôn làm Hiệu trưởng, trường có 8 lớp với 10 giáo viên và trên 400 học sinh. Đến năm học 1963-1964 đổi tên trường cấp II Hoàng Hoa Thám.

Để tiếp quản nền giáo dục ở thị xã Phủ Lạng Thương (sau tạm chiến), tỉnh cử ông Trịnh Quang Chấn là người viết địa chí của tỉnh Bắc Giang lúc đó về tiếp quản Giáo dục thị xã, phụ trách việc theo dõi các trường lớp đã có và một số lớp tư thục dạy vỡ lòng ở khu Mỹ Độ, sau dần mở ở bên thị xã một số lớp do ông Nguyễn Văn Chiến, Trần Hợp... mở lớp dạy. Đồng thời, dưới sự chỉ đạo của Ty Giáo dục phổ thông và bình dân học vụ; của Uỷ ban hành chính thị xã, thị xã đã mở được nhiều lớp Bình dân học vụ để thanh toán nạn mù chữ cho dân.

Thời kỳ này, dân cư thị xã chưa nhiều, chỉ mới tập trung ở bên Mỹ Độ và một số phố chính như Quang Trung, Lê Lợi...

Giữa năm 1956, ông Nguyễn Văn Hương là người của Ty Giáo dục được cử về Giáo dục thị xã để tăng cường công tác thanh toán nạn mù chữ ở thị xã đang là trọng tâm.

Từ cuối năm 1956 đến năm 1963, ông Phan Hợp Lư được cử về tham gia quản lý giáo dục thị xã, trực tiếp quản lý tổ chức công tác Bình dân học vụ - Thanh toán nạn mù chữ và giúp Uỷ ban hành chính thị xã, Ty Giáo dục truyền đạt những chủ trương, chỉ thị của 2 cấp trên về trường. Thời gian này, xã Đa Mai từ Việt Yên và xã Thọ Xương từ Lạng Giang đã được thu về thị xã.

Đầu năm 1959, Ty Giáo dục cử ông Ninh Đắc Mạc về Giáo dục thị xã phụ trách việc theo dõi các trường Phổ thông cấp I. Năm 1959 cũng là năm Giáo dục thị xã là đơn vị dẫn đầu xoá xong nạn mù chữ, được Chính phủ khen thưởng. Thời kì này, thị xã Bắc Giang chưa thành lập Phòng Giáo dục. Ty Giáo dục trực tiếp chỉ đạo các tổ phụ trách giáo dục của các huyện, thị xã.

Sau khi thị xã đã xoá xong nạn mù chữ, phong trào Bổ túc văn hoá cho cán bộ và nhân dân lên mạnh. Phong trào xã hội hóa phát triển, nhiều cơ sở trường đã xin ao của phường, xã để thả cá gây quỹ chi cho giáo viên dạy bổ túc văn hoá và vận động các thày giáo đi dạy thêm các lớp bổ túc văn hóa ban đêm.

Tháng 9 năm 1964, Uỷ ban hành chính tỉnh Bắc Giang ra quyết định thành lập Phòng Giáo dục thị xã Bắc Giang do ông Hoàng Hỷ - Cán bộ Ty Giáo dục về làm Trưởng phòng. Sau đó cử tiếp ông Phạm Thành Vinh về công tác tại Phòng. Cơ quan Phòng được đặt trong trụ sở Uỷ ban hành chính thị xã Bắc Giang trong 1 gian của dãy nhà cấp bốn.

Về tổ chức, Phòng Giáo dục khi mới thành lập có 6 người: Trưởng phòng, Phó phòng và 4 cán bộ được phân công phụ trách cấp I, cấp II, mẫu giáo, tài vụ; ngoài ra còn kiêm thư ký công đoàn giáo dục, thi đua, Bổ túc văn hóa...

Năm học 1961-1962 số học sinh cấp I, cấp II, cấp III ở thị xã lên tới 2000 em, gấp 10 lần so với thời gian tạm chiếm. Cả thị xã có 10 lớp Mẫu giáo, 17 lớp vỡ lòng thu hút 1090 trẻ em. Suốt trong 5 năm, từ 1961 đến 1965 việc đầu tư xây dựng trường học rất được chú ý quan tâm. Để bù đắp sự thiếu hụt về kinh phí, thị xã đã tổ chức bán vé sổ số kiến thiết, cho vay sổ số đá bóng chuyển sang xây dựng trường sở.

Năm học 1962-1963 các trường phổ thông cấp II Hoàng Hoa Thám, cấp I Võ Thị Sáu, cấp I Lý Tự Trọng được xây dựng bằng nguồn vốn kể trên. Nhờ sự quan tâm chăm sóc đó mà số trẻ em đến lớp ngày càng đông. Năm học 1963-1964 có 4487 học sinh (1010 học sinh vỡ lòng). năm học 1964-1965 có 4488 học sinh (1280 học sinh vỡ lòng). Số học viên bổ túc văn hoá cũng có từ 1600 đến 2000 người.  

Sự nghiệp giáo dục của thị xã hoà chung với phong trào thi đua của cả nước trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, vươn lên hoàn thành kế hoạch năm năm lần thứ Nhất (1961-1965).

THỜI KỲ 1965-1974

Năm 1964, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh leo thang bằng không quân đánh phá miền Bắc, miền Bắc từ thời hoà bình chuyển sang thời chiến. Thị xã Bắc Giang là trọng điểm bị đánh phá ác liệt. Phòng Giáo dục thị xã Bắc Giang phải sơ tán lên xóm Lường xã Dĩnh Kế.

  Ông Phạm Thành Vinh làm Trưởng phòng từ 1968 đến 1970.

  Ông Nguyễn Văn Khắc làm Phó trưởng phòng.

  Ông Đồng Dũng được cử về làm cán bộ Phòng.

  Đây là thời kỳ các trường phải đi sơ tán về các xã ven thị: Ngô Sĩ Liên về gần Vôi, Hoàng Hoa Thám  về Tân Tiến, Mỹ Độ về Song Mai, cấp I Kim Đồng về Điếm Tổng... Trong suốt thời gian học nơi sơ tán, thày và trò đều an toàn, không có trường hợp nào bị thương vong. Phong trào đào và làm hầm trú ẩn, làm mũ rơm đi học được được quán triệt thực hiện tốt, mạnh mẽ. Học sinh trường cấp II Đa Mai còn có học sinh xung phong cáng võng thương binh cao xạ đi cấp cứu như em Nhân, em Trọng... Mặc dù trong hoàn cảnh sơ tán, trường lớp gặp nhiều khó khăn, Phòng Giáo dục thị xã Bắc Giang chỉ đạo các trường thấm nhuần lời dạy của Hồ Chủ Tịch: "Dù khó khăn đến đâu vẫn phải tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt!''.

Các năm học từ 1965 đến 1967, học sinh các trường thi tốt nghiệp đều đạt kết quả cao, trong đó có 3 trường phổ thông cấp II đỗ tốt nghiệp tỉ lệ 100%.

Năm học 1967-1968, cấp I mở thêm 7 lớp với 2053 học sinh, cấp II tăng 2 vớp với 1013 học sinh. Hệ vỡ lòng và mẫu giáo tăng 4 lớp với 433 học sinh.

Năm học 1967-1968, thực hiện chỉ thị của Tỉnh uỷ, Phòng Giáo dục đã tổ chức cho trên 1000 học sinh sơ tán về các huyện, lo chỗ học ổn định và an toàn. Kết quả kì thi tốt nghiệp đạt khá cao: Thi hết cấp I đạt 80%, lên lớp 85%; cấp II thi tốt nghiệp đạt 84%, lên lớp 87%. Hệ bổ túc thu hút 396 học viên của 3 cấp, trong đó dự thi tốt nghiệp bổ túc cấp I đạt 72%, cấp II đạt 78%.

Năm 1971, trận lụt ngập cả thị xã và các huyện thị nam phần sông Cầu, sông Đuống; Phòng tạm thời đi sơ tán một thời gian chờ nước xuống ở tại xã Thọ Xương. Sau nạn lụt lại trở về thị xã ở nhà của Uỷ ban thị xã. Nghe lời kêu gọi của Uỷ ban thị xã, với tinh thần tương thân tương ái đối với Phòng Giáo dục thị xã Bắc Ninh vì bị lụt nặng nề, nhiều trường bị đổ nát, cần có sự tương trợ của Phòng Giáo dục thị xã Bắc Giang, Phòng đã vận động các trường cùng với Phòng được một số tiền mua hàng nghìn sách vở, hàng nghìn bút mực, thước kẻ, đồ dùng dạy học... Bí thư thị uỷ và Trưởng, Phó phòng đưa hàng lên xe Com-măng-ca chuyển tới Phòng Giáo dục thị xã Bắc Ninh, được Thị uỷ, Uỷ ban nhân dân và Phòng Giáo dục thị xã Bắc Ninh đón tiếp rất long trọng và căng khẩu hiệu đón chào:                             

“Tôi nằm mặt nước anh lo lắng

Lo cả học hành cả bút nghiên”.

Thị xã Bắc Giang trích lại hai câu gửi thị xã Bắc Ninh:

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Thị xã Bắc Bắc thì thương nhau cùng”.

Thế rồi, năm 1972, vừa mới qua nạn lụt khủng khiếp thì giặc Mỹ điên cuồng bắn phá miền Bắc. 12 ngày đêm tháng chạp năm 1972, thị xã Bắc Giang bị máy bay B52 ném bom rải thảm. Trường học phải triệt để sơ tán để bảo vệ tính mạng của học sinh và giáo viên. Các lớp học được làm nửa chìm nửa nổi. Phòng Giáo dục thị xã Bắc Giang sơ tán sang bên Nam Tiến ở nhờ nhà trường; đồng thời Trưởng, Phó phòng phải đi liên hệ với các huyện bạn để nhờ đất làm trường cho các trường của thị xã Bắc Giang sơ tán sang. Trường cấp II Ngô Sĩ Liên sang bên kia sông ở tại núi Thờ huyện Việt Yên, trường cấp I Võ Thị Sáu và cấp II Hoàng Hoa Thám nhờ đặt ở núi Am xã Thái Đào huyện Lạng Giang, trường Nhà máy lên Xuân Hương huyện Lạng Giang, trường Kim Đồng chuyển về Nam Tiến - Nghĩa Trung-Việt Yên...

Về nơi sơ tán, các đơn vị trường đều khẩn trương hoàn thành các lớp học bằng tranh, tre, nứa lá: Duy trì các lớp học đều với sĩ số học sinh đã có. Đảm bảo chương trình, thời khoá biểu. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua " Dạy tốt- học tốt". Tổng kết năm học, học sinh lên lớp từ 97% đến 98%, thi tốt nghiệp đạt 98%. Đơn vị nào cũng có giáo viên dạy giỏi và  chiến sĩ thi đua, tỷ lệ giáo viên đạt lao động tiên tiến ở mức cao. Phong trào vở sạch chữ đẹp các trường cấp I được phát động và có tác dụng  tốt trong việc học tâp của học sinh.

Đây là thời kỳ Phòng Giáo dục thị xã Bắc Giang vượt qua nhiều gian nan do ông Dương Quang Luân làm Trưởng phòng, ông Nguyễn Văn Khắc làm Phó trưởng phòng. Vừa lo chống lại chiến dịch B52 bắn phá dữ dội của giặc Mỹ, vừa lo an toàn trong học tập để đạt chất lượng, Phòng chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào:

-Thi giáo viên dạy giỏi tại các đơn vị trường như: Cấp I Nhà máy có cô Dung, cấp I Võ Thị Sáu có thầy Nguyễn Hương, thầy Trần Hợp.

Trường cấp II Ngô Sĩ Liên có thầy Hoàng Hải, cô Vượng, cô Hạ, cô Tiến.

Trường cấp II Hoàng Hoa Thám có thầy Đôn, thầy Thâm.

-Phong trào Bổ túc văn hoá, xoá nạn mù chữ và chống tái mù chữ ở các phường, xã thường xuyên được tổ chức, học tập và củng cố.

-Phong trào Thể dục thể thao do ông Đỗ Chỉ phụ trách đã hoạt động đều khắp trong các trường cấp II, nhất là môn đá cầu đã trở thành điểm sáng về TDTT tại thị xã Bắc Giang.

-Phong trào trồng cây nhớ ơn Bác Hồ: Các trường của thị xã đã trồng được trên 2000 cây.

-Phong trào lao động công ích như đắp đê mùa hè 1972 ở đầu cầu Bắc Giang trong thời gian 1 tuần: Đội nắng, đội mưa, ngập nước để hoàn thành nhiệm vụ.

-Phong trào thi đua làm đồ dùng dạy học: Do hoàn cảnh của đất nước nói chung, của các đơn vị trường nói riêng, giáo viên phải tự lo làm đồ dùng để giảng dạy cho học sinh để nâng cao chất lượng dạy và học.

Đến năm 1973 khu vực thị xã đã có 13 trường phổ thông (có 8 trường cấp I, 71 giáo viên cấp II, 27 giáo viên cấp III) với 6717 học sinh. Số học sinh Mẫu giáo và vỡ lòng tăng lên. Kết quả kì thi tốt nghiệp năm học 1972-1973 khá tốt: Cấp 1 đạt 92,3%, cấp 2 đạt 96,2%. Năm học 1973-1974, các trường đã tuyển chọn được 51 học sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh và 7 học sinh dự thi học sinh giỏi toàn miền Bắc. 

THỜI KỲ 1975-1994

Đại thắng mùa xuân năm 1975 kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngày 30-4-1975 đi vào Lịch sử - Đất nước thống nhất.

Năm 1975:

Ông Dương Quang Luân chuyển về công tác tại huyện Hiệp Hoà. Ông Nguyễn Ngọc Bích làm Trưởng phòng cho đến năm 1977 chuyển về trường Phổ thông lao động tỉnh Bắc Giang.

Ông Nguyễn Văn Khắc làm Phó trưởng phòng.

Các thành viên trong phòng gồm các ông (bà): Nguyễn Anh Đào (kế toán), Bạch Hữu Thư (tổ trưởng chuyên môn), Đỗ Đức Hoà, Hoàng Văn Duyên, Nguyễn Hữu Đích, ông Thân, ông Hoà, ông Xướng, ông Long.

Địa điểm Phòng vẫn đặt tại trụ sở Uỷ ban nhân dân thị xã Bắc Giang (phía tay trái từ cổng chính đi vào khu nhà cấp 4).

Mỗi đơn vị xã, phường thời kỳ này có 1 trường chung cấp 1+2. Trường Mầm non chưa có, mới có một số nhà trẻ do cơ quan tự lập như : Kim Đồng, Thọ Xương, Đa Mai, Nhà máy, Đông Thành, Mỹ Độ...và các lớp vỡ lòng. Cấp II có: Ngô Sĩ Liên, Trần Phú, Hoàng Hoa Thám, Nam Hồng, Đa Mai, Thọ Xương. Thời kỳ này Phòng Giáo dục có số cán bộ nhiều và đủ nhất so với suốt thời kỳ hình thành Phòng.

Năm 1977 ông Đỗ Hữu Hải chuyển công tác từ Lào Cai về làm Trưởng phòng đến năm 1979 chuyển công tác về Phòng Giáo dục thị xã Bắc Ninh.

Tháng 8 năm 1978 ông Nguyễn Văn Khắc-Phó trưởng phòng về nghỉ hưu, ông Phan Hợp Lư- Hiệu trưởng trường cấp 1+2 Đa Mai về làm Phó trưởng phòng cho đến năm 1981 nghỉ hưu tại Phòng. Bà Toan được cử về làm thủ quỹ, bà Hồi chuyển về trường cấp I Võ Thị Sáu, ông Nguyễn Hữu Đích chuyển về làm Hiệu trưởng trường cấp II  Đa Mai đến năm 1982 chuyển về công tác tại văn phòng UBND thị xã Bắc Giang.

Từ năm học 1977-1978, các trường dần dần sát nhập cấp I với cấp II làm một.

Do địa điểm làm việc của UBND thị xã chật hẹp không thuận lợi cho các hoạt động của Phòng, ông Phan Hợp Lư đề nghị Uỷ ban nhân dân thị xã cho chuyển địa điểm của Phòng.

Đến cuối năm 1977, Phòng Giáo dục chính thức chuyển về địa điểm mới, tiếp quản cơ sở của trường Bổ túc thị xã tại số 66 đường Nguyễn Thị Lưu gồm dãy nhà 5 gian và 4 gian nhà đều  là nhà cấp 4, đủ các phòng cho cán bộ làm việc.

Từ năm học 1977-1978, sát nhập các trường cấp I với cấp II, sau một thời gian thấy không phù hợp do yêu cầu quản lí và cơ sở vật chất, ngành Giáo dục lại chủ trương tách cấp I và cấp II riêng với tên gọi cấp I là trường Tiểu học, cấp II là trường Trung học cơ sở.

Năm 1979, bà Nguyễn Thị Khánh từ tỉnh Lạng Sơn về làm Trưởng phòng, ông Phan Hợp Lư làm Phó trưởng phòng, ông Ngô Văn Lương -Hiệu trưởng trường Hoàng Hoa Thám về làm Phó trưởng phòng, bà Nguyễn Thị Phượng về làm văn thư đến năm 1991. Ông Nguyễn Trung Hưng, ông Tống Đức Điềm, ông Kiều Nhung về công tác tại tổ chuyên môn của Phòng do ông Hưng làm tổ trưởng thay bà Hoà cho đến năm 1984 chuyển công tác.

Năm 1980-1981, chủ trương của trên sát nhập 2 ngành học giáo dục phổ thông với ngành học giáo dục mầm non (mẫu giáo và nhà trẻ) thành Ban Giáo dục, dưới sự lãnh đạo của Uỷ ban hành chính thị xã. Ty Giáo dục chỉ đạo chuyên môn. Bà Nguyễn Thị Khánh làm Trưởng ban; các Phó ban: Ông Đặng Tiến Huy phụ trách cấp I, cấp II. Ông Phan Hợp Lư phụ trách xây dựng. Bà Nguyễn Thị Phương phụ trách ngành học Mầm non.

Ông Đặng Tiến Huy về làm Phó trưởng phòng từ năm 1975 và chuyển công tác về Cấp 3 vừa học vừa làm  năm 1983.

Tháng 9 năm 1984, ông Tống Đức Điềm làm tổ trưởng chuyên môn của Phòng.

Cùng năm 1985 có:

Bà Nguyễn Thị Phương từ Uỷ ban Bảo vệ Bà mẹ trẻ em thị xã về làm Phó Trưởng phòng và về hưu năm 1986.

Ông Lê Ngọc Lâm, bà Lê Thị Hà về tổ chuyên môn.

Ông Nguyễn Văn Cư về làm thủ quỹ và phụ trách môn Sinh-Hoá.

Ông Trần Văn Tuấn về làm thủ quỹ và phụ trách thư viện.

Ông Nguyễn Huy Đức về Phòng từ năm 1979 thay ông Xướng phụ trách Bổ túc văn hoá (ông Xướng chuyển về thị xã Bắc Ninh).

Bà Thân Thị Nhu về tổ chuyên môn Phòng phụ trách Đoàn, Đội các trường Tiểu học, THCS.

Bà Nguyễn Thu Hiền về làm kế toán bậc học Mầm non.

Ông Phan Hợp Lư nghỉ hưu.

Bà Nguyễn Thị Khánh lên làm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Bắc Giang.

Hè năm 1985, xã Dĩnh Kế, xã Song Mai về thị xã Bắc Giang.

Ông Ngô Văn Lương làm Trưởng phòng thay bà Khánh từ tháng 12- 1995 đến năm 1997 chuyển sang Uỷ ban nhân dân thị xã.

Ông Nguyễn Tiến Huyến về Phòng phụ trách môn Toán.

Bà Vũ Phương Dung từ Hiệu trưởng Trường cấp 1,2 Nhà máy về Phòng phụ trách chuyên môn cấp 1 của Phòng.

Cùng năm có bà Dự, bà Vui và bà Đương cũng về Phòng phụ trách công tác Mầm non.

Các phường xã đã hình thành các trường Mầm non (trong đó có đủ các lớp Mẫu giáo, Nhà trẻ).

Năm 1986:

Ông Nguyễn Sĩ Nhận từ trường cấp II Ngô Quyền về phụ trách công tác tổ chức của Phòng.

Ông Duyên chuyển sang Trung tâm dạy nghề thị xã Bắc Giang cho tới khi nghỉ hưu tại Trung tâm.

Bà Nguyễn Thị Phương nghỉ hưu tại cơ quan Phòng.

Bà Vũ Thị Thuận lên làm Phó Trưởng phòng phụ trách bậc học Mầm non.

Năm 1988:

Đầu năm bà Nguyễn Thị Khánh từ UBND thị xã về làm Trưởng phòng (lần 2) cho đến cuối năm 1988 về nghỉ hưu tại cơ quan Phòng.

Ông Nguyễn Tiến Huyến lên làm Trưởng phòng sau khi bà Khánh về nghỉ hưu.

Ông Lê Ngọc Lâm lên làm Phó trưởng phòng.

Ông Nguyễn Văn Chinh về Phòng phụ trách bậc Tiểu học và làm Chủ tịch công đoàn ngành- Nghỉ hưu cuối năm 1988 tại Phòng.

Có một sự kiện nổi bật: Mùa hè năm 1988, Phòng Giáo dục thị xã Bắc Giang tuyển 81 cán bộ, giáo viên về ngành giáo dục thị xã Bắc Giang cho dự kiến lớp 9 THCS theo chương trình cải cách giáo dục từ năm 1981. Cơ quan thêm một số ông:

Ông Phùng Văn Phúc từ Yên Dũng về.

Ông Nguyễn Kim Thuật từ Lục Nam về.

Bà Đinh Hương Bào từ Lạng Giang về.

Bà Lý Thị Phương - Giáo viên Trường Trung cấp Mẫu giáo Tân An về phụ trách bậc học Mầm non.

Bà Nguyễn Thu Hiền - Kế toán của Phòng chuyển đi miền Nam theo gia đình.

Năm này, còn có một tổ mới của Phòng đó là tổ Bồi dưỡng (có lúc còn gọi là trường Bồi dưỡng) do ông Nguyễn Đăng Ngãi làm Hiệu trưởng (đầu kì có một thời gian ông Nguyễn Tiến Huyến làm Hiệu trưởng). Trường gồm các ông: Nguyễn Đăng Ngãi, ông Phùng Văn Phúc (ông Phúc vừa ở Phòng vừa ở trường Bồi dưỡng), bà Nguyễn Thị Vinh, bà Lê Thị Hân, bà Mai, bà Dương Thị Tỵ... sau có ông Từ Ngọc Huy từ bên trường Năng khiếu chuyển về.

Ông Nguyễn Đăng Ngãi và ông Từ Ngọc Huy nghỉ hưu từ Phòng.

Bà Vũ Phương Dung về nghỉ hưu từ Phòng Giáo dục đầu năm 1989.

Năm 1989, ông Nguyễn Tiến Huyến làm Trưởng phòng và ông Nguyễn Sĩ Nhận làm tổ chức.

Ông Kiều Nhung và bà Vũ Phương Dung có quyết định chính thức về nghỉ hưu tại cơ quan phòng.

Năm 1990:

Ông Nguyễn Tiến Huyến thôi giữ chức Trưởng phòng, chuyển công tác về trường Sư phạm 10+3 đồi Cốc cuối năm 1990.

Ông Nguyễn Sĩ Nhận đi học lớp Công đoàn tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Đức, ông Ngô Duy Cự về nghỉ hưu tại Phòng.

Bà Vũ Thị Thuận Phó trưởng phòng và kiêm Chủ tịch công đoàn ngành cho đến năm 2000 nghỉ hưu tại Phòng.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - giáo viên trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên về Phòng theo dõi khối Tiểu học cho đến năm 1995 chuyển về thị xã Bắc Ninh.

Ông Trần Trung Chính - giáo viên trường THCS Ngô Sĩ Liên về Phòng phụ trách công tác Đoàn Đội thay bà Nhu về THCS Ngô Sĩ Liên.

Đầu năm 1991, ông Ngô Sách Thân về làm trưởng phòng Giáo dục, bà Nguyễn Thị Thu Hiền về làm văn thư của Phòng sau một thời gian bà Phượng chuyển về trường THCS Trần Phú.

Ông Lê Thế Chính từ Trường Năng khiếu thị xã Bắc Giang về tổ chuyên môn của Phòng.

Ông Tô Oanh từ Trường PTTH Thái Thuận về Phòng phụ trách môn Địa lí, sách giáo khoa.

Tổ bồi dưỡng (trường bồi dưỡng) của Phòng kỳ này còn có 3 thành viên: ông Ngãi,  ông Huy và bà Hân, tổ làm việc tại một gian trên Hội trường được ngăn bằng một dãy tủ đứng.

Đến năm 1992, ông Huy và ông Ngãi về nghỉ hưu, bà Lê Thị Hân từ tổ Bồi dưỡng về tổ chuyên môn Phòng phụ trách môn Sinh - Hoá và công tác Đoàn Đội.

Ông Trần Trung Chính chuyển sang trường THCS Ngô Sĩ Liên.

Ông Ngô Sách Thân thôi giữ chức Trưởng Phòng (tháng 6/1992) chuyển về Phó hiệu trưởng trường sư phạm 12+2.

Ông Lê Ngọc Lâm - Phó trưởng phòng được giao nhiệm vụ phụ trách Phòng GD-ĐT từ đầu năm 1993 cho đến năm 1994.

Năm 1994:

Ngày 1-3-1994, ông Bạch Ngọc Hùng từ Phòng Đào tạo bồi dưỡng Sở GD&ĐT về làm Trưởng phòng cho đến ngày 01/3/2002 chuyển về làm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Tài chính tỉnh Bắc Giang.

Ông Lê Ngọc Lâm làm Phó Trưởng phòng phụ trách bậc học Phổ thông.

Bà Vũ Thị Thuận làm Phó trưởng phòng phụ trách bậc học Mầm non.

Ông Nguyễn Văn Chinh - Chủ tịch công đoàn ngành - phụ trách thi đua của Ngành.

Ông Nguyễn Kim Thuật - phụ trách tổ chức.

Các trường phổ thông đã hoàn thành việc tách cấp I, cấp II riêng (cấp I là trường Tiểu học, cấp II là trường THCS).

Tổ chuyên môn và tổ tổng hợp vẫn duy trì số cán bộ đã có từ những năm trước.

Phong trào thi đua: "Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm" thực hiện tốt, đều khắp ở các đơn vị trường trên phạm vi 8 xã, phường.

Từ năm 1988, phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi có quy mô lớn với sự ra đời của trường Năng khiếu thị xã Bắc Giang. Nhiều thế hệ học sinh Tiểu học và THCS đoạt nhất tỉnh và có nhiều giải cao trong kì thi học sinh giỏi cấp Quốc gia.

Trường Mầm non Thọ Xương liên tục là đơn vị lá cờ đầu của bậc học Mầm non tỉnh Hà Bắc. Các trường Mầm non Lê Lợi, Trần Phú, Ngô Quyền; các trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, Trần Phú, Hoàng Hoa Thám... liên tục là đơn vị tiên tiến cấp tỉnh.

THỜI KỲ 1995-2002

Ông Bạch Ngọc Hùng làm trưởng Phòng cho đến ngày 1-3-2002 đã tổ chức và thực hiện một số mặt nổi bật của Phòng và Ngành như sau:

-Năm 1996, Phòng đã xây dựng được khu nhà 2 tầng khép kín với tổng số 10 phòng làm việc, hoàn chỉnh toàn bộ khuôn viên Phòng đạt tiêu chuẩn xanh-sạch-đẹp.

-Trong công tác chuyên môn thực hiện kiên định việc làm giáo dục thực chất. Thực hiện tốt việc giáo dục toàn diện cho học sinh.

-Phòng được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen về phong trào bồi dưỡng thường xuyên chu kì 1991-1996.

-Năm 1990 được Chính phủ tặng bằng khen về phong trào thi đua "Hai tốt" trong hai cuộc kháng chiến và xây dựng CNXH của toàn ngành.

-Trang bị 100% các đơn vị trường học từ Mầm non, Tiểu học đến ủng học cơ sở có đàn ORGAN và phong trào học sinh học đàn ORGAN lan rộng trong nhà trường. Đã tổ chức 5 lần trong 5 năm thi đàn ORGAN học sinh thị xã đạt kết quả tốt đẹp.

-Thành lập đội nghi thức chuẩn có trang bị kèn đồng phục vụ những ngày lễ lớn, ngày hội của ngành.

-Tổ chức phong trào "Chúng em hướng về Trường Sa" có ý nghĩa giáo dục lớn. Trong lễ chuyển cờ Tổ quốc ra đảo Trường Sa được tổ chức ngày 22-12-1999 tại Tỉnh đội Bắc Giang học sinh thị xã đã long trọng gửi ra Trường Sa 800 lá cờ đỏ sao vàng chứa đựng tình cảm sâu sắc hướng về Trường Sa của học sinh thị xã Bắc Giang do các anh bộ đội ở Trường Sa về Bắc Giang đón nhận. Thật thiêng liêng và chan chứa niềm tin yêu.

Tháng 8 năm 1997, bà Hoàng Thanh Giang về Phòng phụ trách môn Hóa-Sinh, thư viện thiết bị dạy học. Bà Nguyễn Thu Hương về Phòng phụ trách môn Địa, công tác Đoàn, Đội, Phổ cập.

Tháng 6 năm 1998, ông Hoàng Hữu Hải về Phòng làm kế toán phối hợp với bà Nguyễn Anh Đào đã công tác lâu năm ở Phòng.

Do có sự kiện tách tỉnh Hà Bắc, năm 1996 sau 33 năm sát nhập 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh cũ, ông Nguyễn Hữu Thịnh chuyển về Bắc Ninh, bà Lý Thị Phương phụ trách Mầm non của Phòng cũng chuyển về Bắc Ninh. Bà Nguyễn Thị Dung là giáo viên trường 10+2 Hà Bắc về công tác tại Phòng phụ trách bậc học Mầm non.

Tháng 8 -1998, bà Đỗ Ngọc Oanh từ trường Tiểu học Võ Thị Sáu về Phòng phụ trách bậc Tiểu học cùng với bà Phan Thị Diễm cho đến tháng 9 năm 2004 bà Oanh chuyển công tác sang Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Bắc Giang. 

Ngày 01-5-2002, ông Bạch Ngọc Hùng - Trưởng phòng GD-ĐT thị xã được điều động lên làm Hiệu trưởng trường Trung cấp Tài chính tỉnh Bắc Giang.

THỜI KỲ 2002-2009

Ngày 01-5-2002, ông Đinh Trọng Cường -Trưởng phòng Tiểu học Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang về làm Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo thị xã Bắc Giang. Bắt đầu vào thời kì đổi mới chương trình, sách giáo khoa Tiểu học và THCS, đổi mới phương pháp dạy học từ lớp 1 và lớp 6. Thời kì ngành Giáo dục Đào tạo thị xã Bắc Giang tích cực kiên cố hóa trường lớp học, xây dung trường Chuẩn Quốc gia, làm giáo dục thực chất trong nhà trường.

Gánh vác trọng trách công việc với Phòng là hai Phó trưởng phòng: ông Lê Ngọc Lâm phụ trách bậc THCS, bà Nguyễn Thị Phượng từ ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Việt Yên về phụ trách bậc Tiểu học và Mầm non. Bà Nguyễn Thị Phượng về Phòng GD-ĐT thị xã từ tháng 10 năm 2001, nay đang phụ trách bậc học Mầm non và THCS.

Ông Lê Ngọc Lâm chuyển công tác sang Uỷ ban nhân dân thị xã Bắc Giang tháng 10 năm 2003 nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Tổ chức -LĐTBXH.

Tháng 10 năm 2003, ông Nguyễn Huy Đức là cán bộ nghỉ hưu từ Phòng đã qua đời tại gia đình. Cán bộ và tổ hưu của Phòng Giáo dục đã phúng viếng, chia buồn cùng gia đình.

Đầu năm học 2002-2003, do cơ chế Phòng Giáo dục-Đào tạo các huyện thị trực thuộc UBND các huyện thị; Phòng GD-ĐT thị xã Bắc Giang với cơ cấu là 10 cán bộ, chuyên viên, một số ông được chuyển về công tác tại các trường trong và ngoài thị xã:

Bà Nguyễn Anh Đào chuyển về làm kế toán tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ sau 27 năm làm kế toán tại Phòng.

Bà Lê Thị Hà chuyển về làm Hiệu phó Trường THCS Dĩnh Kế.

Bà Phan Thị Diễm chuyển về làm Hiệu phó Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Bà Nguyễn Thu Hương chuyển về làm Hiệu phó Trường THCS Hoàng Hoa Thám.

Bà Hoàng Thanh Giang chuyển về làm Hiệu phó Trường THCS Hoàng Hoa Thám sau 01 năm về làm Hiệu phó Trường THCS Dĩnh Kế.

Bà Vũ Thị Thuận- Phó Trưởng phòng GD-ĐT, Chủ tịch công đoàn giáo dục thị xã về nghỉ hưu năm 2000. Ông Ngô Duy Tiệp -Phó Chủ tịch công đoàn giáo dục thị xã từ Trường THCS Ngô Sĩ Liên về Phòng giữ chức Chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục thị xã Bắc Giang.

Tháng 9 năm 2003, bà Đào Thị Thủy - Giáo viên chuyên trách môn Toán và bà Ngô Thị Liên -Giáo viên chuyên trách môn Văn của Phòng từ Trường THCS Mỹ Độ về tổ đổi mới phương pháp của Phòng (bà Liên đến tháng 8-2004 chuyển về dạy tại Trường THCS Trần Phú).

Tháng 9 năm 2004, bà Diêm Bích Liên -Phó Hiệu trưởng Trường THCS Song Mai và ông Trần Văn Hưng ở tổ chuyên trách của Sở GD&ĐT, bà Nguyễn Thị Thanh Hà -Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dĩnh Kế về tổ đổi mới phương pháp của Phòng; bà Phạm Thị Tình -Giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong về bộ phận Tiểu học của Phòng.

Tháng 12 năm 2004, bà Đặng Thị Thơm từ Yên Dũng chuyển về bộ phận Tiểu học của Phòng.

Tháng 6 năm 2005, bà Nguyễn Thị Trường Hoa từ Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề về làm văn thư của Phòng.

Tháng 9 năm 2005, bà Diêm Bích Liên được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Giáo dục thành phố.

* Phong trào Giáo dục của thị xã Bắc Giang trong giai đoạn này có nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật:

-32/32 đơn vị trường được xây dung kiên cố (nhà cao tầng), các phòng học và khuôn viên nhà trường được trang bị và tu tạo khang trang, cảnh quan sư phạm nhà trường xanh- sạch -đẹp.

-Xây dựng được 10 trường chuẩn Quốc gia: 2 trường Mầm non (Mầm non Bắc Giang, Bình Minh), 6 trường Tiểu học (Minh Khai, Đa Mai, Song Mai, Dĩnh Kế, Đông Thành, Trần Phú), 2 trường THCS ( Ngô Sĩ Liên, Lí Tự Trọng).

-Đội học sinh giỏi Tiểu học và THCS dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền đạt Nhất, Nhì với tổng số điểm cao. Học sinh thành phố Bắc Giang thi vào các trường THPT hàng năm điểm bình quân đều cao nhất tỉnh, thi vào trường THPT Chuyên Bắc Giang đều có số lượng nhiều nhất tỉnh.

-Các đội văn nghệ, thể dục thể thao của giáo viên và học sinh hàng năm dự thi giải của tỉnh đều đứng thứ Nhất tỉnh.

-Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa mới ở Tiểu học và THCS đã có hiệu quả thiết thực.

-Bậc học Mầm non duy trì khá tốt việc huy động trẻ ra lớp và thực hiện tốt chất lượng nuôi dạy ở tất cả các đơn vị trường.

-Hoàn thành phổ cập cấp Quốc gia bậc Tiểu học và THCS năm 2003 và tiếp tục làm tốt việc cập nhật, duy trì phổ cập, xóa mù chữ và bổ túc văn hóa (nếu có) để đảm bảo vững chắc Chuẩn Quốc gia về phổ cập.

-Hoàn thành việc xây dung 11/11 Trung tâm học tập cộng đồng của các phường, xã và có nội dung hoạt động đều, cụ thể, thiết thực trong các tháng, các quý và thực hiện kế hoạch của cả năm.

-Dẫn đầu khối Phòng GD trong tỉnh về tỉ lệ phòng học kiên cố.

-Năm học 2004-2005, Phòng Giáo dục thành phố được công nhận là đơn vị dẫn đầu khối Phòng Giáo dục trong tỉnh.

-Dạy giỏi, học giỏi đã trở thành truyền thống và cũng là niềm tin, ước mơ, mục tiêu phấn đấu của đội ngũ giáo viên cùng các thế hệ học sinh thành phố Bắc Giang. Hiện nay, toàn ngành có trên 90% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó 20% đạt trên chuẩn, 198 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thị, 63 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, 258 đảng viên trên tổng số 768 cán bộ giáo viên trong ngành giáo dục thành phố. Đội ngũ giáo viên trong toàn ngành có phẩm chất đạo đức tốt, tay nghề vững vàng, yêu nghề, yên tâm công tác, có tinh thần đoàn kết, thân ái; thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ -Kỉ cương -Tình thương -Trách nhiệm”.

- Có 4 nhà giáo ưu tú:

1. Ông Đinh Trọng Cường -Trưởng phòng Giáo dục Thành phố.

2. Bà Trần Thị Thành -Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Sĩ liên.

3. Bà Thân Kim Thành -Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú.

4. Bà Nguyễn Vân Thành - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Mầm non Hoa Hồng.

-Từ năm 1995, trường Mầm non Bình Minh (Mầm non Thọ Xương cũ) vẫn giữ vững đơn vị lá cờ đầu ngành học Mầm non của tỉnh. Các trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, THCS Ngô Sĩ Liên có một số năm là đơn vị lá cờ đầu bậc Tiểu học và THCS của tỉnh. Cả 3 trường đều được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba. Trường Mầm non Bắc Giang được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì. Nhiều đơn vị trường nhiều năm liền đạt đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh: Mầm non Sao Mai, Mầm non Trần Nguyên Hãn, Mầm non Dĩnh Kế, Mầm non Ngô Quyền, Mầm non Đa Mai, Mầm non Lê Lợi; Tiểu học Ngô Sĩ Liên, Tiểu học Trần Phú, Tiểu học đa Mai, Tiểu học Võ Thị Sáu, Tiểu học Dĩnh Kế, Tiểu học Song Mai; THCS Ngô Sĩ Liên, THCS Trần Phú, THCS Song Mai, THCS Lí Tự Trọng, THCS Hoàng Hoa Thám, THCS Trần Nguyên Hãn.

-Phòng Giáo dục thị xã Bắc Giang năm học 2004-2005 là đơn vị dẫn đầu khối Phòng Giáo dục tỉnh Bắc Giang.

*Phát biểu về những định hướng trong tương lai của Phòng Giáo dục thành phố, ông Đinh Trọng Cường - Nhà giáo ưu tú - Trưởng phòng Giáo dục thành phố cho biết:

 “ Trong những năm học tới, ngành Giáo dục thành phố Bắc Giang sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa. Để đạt được mục tiêu đó, Phòng giáo dục sẽ tập trung chỉ đạo các trường tích cực hơn nữa trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới công tác quản lí trên tinh thần kỉ cương nề nếp, phát huy dân chủ sáng tạo, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Các thầy cô giáo cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của giáo dục và đào tạo trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, ý thức đầy đủ hơn về vai trò và trách nhiệm của người giáo viên để năng động hơn trong quá trình dạy học, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và năng lực thực hành của học sinh, dần biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.

Đội ngũ cán bộ quản lí cần tiếp tục trau dồi phẩm chất và trình độ, tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lí chỉ đạo. Trước mắt tập trung chỉ đạo các nhà trường tích cực xây dựng trường Chuẩn quốc gia, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những yêu cầu của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, coi đó là điều căn bản nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”.

Đây chính là những nhân tố cơ bản làm cho Giáo dục thành phố Bắc Giang tiếp tục phát triển đi lên vững bước tiến vào thế kỉ XXI -Thế kỉ của nền văn minh trí tuệ trong lịch sử loài người. Nhất là lại luôn luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Giang, sự ủng hộ giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương, Giáo dục thành phố Bắc Giang sẽ vươn lên đạt nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với tầm vóc của thành phố Bắc Giang, đáp ứng niềm tin yêu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

THỜI KỲ 2009-2012

-Từ tháng 6/2009- 12/2009 bà Diêm Bích Liên Phụ trách Phòng GD&ĐT

-Từ tháng 1/2010 ông Nguyễn Văn Thanh Hiệu trưởng trường THPT Yên Dũng số 2 về Phòng GD&ĐT làm Trưởng phòng. Đây cũng là giai đoạn mà Phòng GD&ĐT thành phố có bước chuyển mạnh trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, chất lượng giải và số lượng giải luôn đứng đầu tỉnh đồng thời trong giai đoạn này Phòng GD&ĐT có những thay đổi về nhận sự

Ông Ngô Minh Hưng chuyển từ Sở GD&ĐT về Phòng GD&ĐT giữ cương vị Phó trưởng Phòng GD&ĐT từ tháng 8/2011.

Ông Nguyễn Quốc Minh chuyển từ Trường THCS Nguyễn Khắc Nhu đơn vị mới được sát nhập về thành phố Bắc Giang về Phòng GD&ĐT công tác.

Bà Đinh Thị Huyền chuyển từ Trường THCS Mỹ Độ về Phòng GD&ĐT.

Bà Trần Thị Nhật chuyển công tác từ Phòng GD&ĐT về trường THCS Mỹ Độ giữ cương vị phó phụ trách trường.

Bà Hà Thị Nhật chuyển từ  Phòng GD&ĐT về Trường TH Dĩnh Kế giữ cương vị Phó Hiệu trưởng.

Bà Nguyễn Văn Khôi chuyển từ Phòng GD&ĐT về trường TH Minh Khai giữ cương vị Phó Hiệu trưởng.    

THỜI KỲ 2012-2019

 Từ ngày 11 năm 2012, ông Nguyễn Văn Thanh chuyển công tác về Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang. Ông Ngô Minh Hưng Phó Trưởng phòng phụ trách phòng GD&ĐT từ tháng 11/2011 đến tháng 3/2013. Tháng 3/2013 đến tháng 12/2019 ông Ngô Minh Hưng làm trưởng Phòng GD&ĐT trong giai đoạn này chất lượng mũi nhọn (công tác bồi dưỡng HSG), tỉ lệ phòng học kiên cố, tỉ lệ trường chuẩn quốc gia luôn đúng tốp đầu tỉnh.

 Năm 2013, ông Nguyễn Văn Phái chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang chuyển về Phòng GD&ĐT công tác giữ cương vị Phó Trưởng phòng GD&ĐT từ ngày 01/4/2013.

Năm 2015, ông Đỗ Văn Quý chuyển từ Thanh tra Sở GD&ĐT về Phòng GD&ĐT công tác giữ cương vị Phó Trưởng Phòng GD&ĐT từ ngày 01/01/2015.

Giai đoạn này UBND thành phố cũng quyết định đầu tư xây mới 01 trường trọng điểm chất lượng cao Trường THCS Lê Quý Đôn nằm trên địa bàn phường Xương Giang và trường đã đi vào hoạt động trong năm 2017, kể từ ngày có trường trong điểm chất lượng cao Lê Quý Đôn công tác bồi dưỡng mũi nhọn của thành phố từng bước càng được chú trọng giáo viên trường trọng điểm đảm nhận toàn bộ việc giảng dạy các đội tuyển, thành phố vẫn giữ vững là đơn vị tốp đầu tỉnh về công tác bồi dưỡng sinh giỏi.   

 THỜI KỲ 2019 ĐẾN NAY

Ngày 01/01/2020 Ông Ngô Minh Hưng Trưởng phòng GD&ĐT chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm nhận chức vụ Phó Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT.

Ông Đỗ Văn Quý- Phó Trưởng phòng GD&ĐT được bổ nhiệm Trưởng Phòng GD&ĐT từ ngày 15/01/2020.

Năm 2020 dịch bệnh viên đường hô hấp cấp virus corona còn được giọi covid -19 xảy ra trên toàn thế giói với tỉ lệ thương vong rất cao các hoạt động giáo dục cũng có sự thay đổi lớn học sinh phải nghỉ học và học trực tuyến tại nhà. Phòng GD&ĐT thành phố cũng là đơn vị tiên phong trong hoạt động dạy trực tuyến cho học sinh.