Wednesday, 17/07/2019 - 04:36|
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆM CỦA CHÚNG TA! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT! THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 - 15/10/2018) VÀ "THÁNG DÂN VẬN" NĂM 2018! NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 123 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH BẮC GIANG (10/10/1895 - 10/10/2018)!

Nguyễn Thị Mai - CV Mầm non Phòng GD&ĐT TP. Bắc Giang tham gia thi hát Solo cùng Bolero 2017 - Tập 2[3]: Sầu lẻ bóng

Thí sinh Nguyễn Thị Mai (Quỳnh Mai) - Chuyên viên Mầm non Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang tham gia thi hát Solo cùng Bolero 2017 - Tập 2[3]: Sầu lẻ bóng, cùng với Bảo Hân - Ca sĩ tự do Ninh Thuận ở vòng Giáp đấu. Kết quả Quỳnh Mai đã xuất sắc về Nhì!