Thursday, 23/01/2020 - 20:13|
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆM CỦA CHÚNG TA! CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT!

Trò chơi "Ném vòng cổ hươu" của các bé Trường mầm non Trần Nguyên Hãn trong chương trình "Vầng trăng của em" VTV5.

Các bé Trường mầm non Trần Nguyên Hãn tham gia trò chơi trên chương trình thiếu nhi - Đài truyền hình Việt Nam VTV5.