Saturday, 25/01/2020 - 02:15|
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN CANH TÝ 2020! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆM CỦA CHÚNG TA! CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT!

VŨ KHÚC SÂN TRƯỜNG CHÀO MỪNG 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CỦA LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH NGÔ SĨ LIÊN