Wednesday, 27/05/2020 - 05:48|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THƯ XIII CỦA ĐẢNG CÙNG CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆM CỦA CHÚNG TA! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng GD&ĐT triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, với phương châm: khẩn trương, đổi mới, dân chủ, sáng tạo, hiệu quả

Bắt đầu từ năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được triển khai đối với khối lớp 1, sau đó sẽ tiếp tục thực hiện đối với từng khối lớp ở các bậc học. Để chuẩn bị cho CTGDPT 2018, ngoài việc rà soát, bổ sung đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thì một khâu quan trọng đang được ngành giáo dục tỉnh nói chung, giáo dục thành phố Bắc Giang khẩn trương triển khai đó là việc nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1.

Bộ GD&ĐT đã phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở GDPT gồm nhiều đầu SGK của các nhóm tác giả, của nhiều nhà xuất bản. Số lượng các SGK khá nhiều, đáp ứng yêu cầu đổi mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK GDPT với phương châm “một chương trình - có nhiều bộ SGK”. Bộ GD&ĐT có Thông số 01/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT, Trong Thông tư 01 nêu rõ trách nhiệm của UBND các tỉnh quy định cụ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GD&ĐT, triển khai đến các phòng GD&ĐT, các trường dự thảo Tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở GD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong thời gian đó, phòng GD&ĐT đã tích cực chỉ đạo các trường tổ chức đọc, nghiên cứu 05 bộ sách lớp 1 sẽ được sử dụng trong năm học tới.

 

 

Hoạt động nghiên cứu các bộ SGK lớp 1 mới được các nhà trường tích cực, nghiêm túc triển khai

 

Ngày 14/4/2020, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 299/QĐ-UBND về Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang. Sở GD&ĐT có Công văn số 377/SGDĐT-GDTH ngày 15/4/2020 về hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021; Ngay sau đó 01 ngay, UBND thành phố đã chỉ đạo nội dung này tại Công văn số 991/UBND-GD ĐT ngày 16/4/2020 của UBND thành phố về lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021.

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND thành phố, Phòng GD&ĐT thành phố đã tích cực triển khai đến tất cả các trường trên địa bàn. Theo đó,  ngày 16/4/2020, tổ chức  họp trực tuyến với 16 trường tiểu học toàn thành phố quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời nghe ý kiến của các trường tiểu học làm rõ các nội dung trong Tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang; nêu những thuận lợi, khó khăn của các nhà trường, những giải pháp cần tập trung trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó, lãnh đạo, chuyên viên phụ trách bậc tiểu học đã họp bàn tìm giải pháp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021 của các nhà trường; việc phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, nhân dân thành phố.

Ngay sau buổi họp Phòng GD&ĐT đã ban hành Công văn số 146/GDĐT về hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021. Đặc biệt Phòng GD&ĐT gửi kèm Công văn 146/GDĐT là bản gợi ý Quy trình lựa chọn SGK tại trường. Trong đó Phòng GD&ĐT đã đưa ra những cách làm mới giúp cơ sở thuận lợi trong quá trình lựa chọn SGK, cụ thể: hướng dẫn cơ sở quy trình 04 bước, trong mỗi bước chỉ rõ từng nhiệm vụ, kèm với gợi ý minh chứng đầy đủ, mẫu hóa gửi kèm. Xây dựng lịch dự kiến họp của Hội đồng lựa chọn SGK của nhà trường trong các ngày 27, 28/4/2020 báo cáo Phòng GD&ĐT để Phòng ấn định lịch cụ thể và cử cán bộ tham gia giám sát buổi họp bỏ phiếu lựa chọn SGK của Hội đồng. Báo cáo UBND phường, xã (bằng văn bản) việc triển khai tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 và mời UBND phường, xã cử đại diện tham gia giám sát buổi họp bỏ phiếu của Hội đồng lựa chọn SGK của nhà trường. Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thành phố, hiện nay các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã và đang tích cực triển khai các bước1, theo hướng dẫn. Họp tổ chuyên môn tổ 1 và các giáo viên dạy các môn Âm nhạc, Thể dục, Mĩ thuật, Tiếng Anh để nghiên cứu, thảo luận và đánh giá SGK các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK của UBND tỉnh. Sau đó Tổ chuyên môn tổ 1 và các giáo viên dạy các môn Âm nhạc, Thể dục, Mĩ thuật, Tiếng Anh tổ chức bầu tổ kiểm phiếu lựa chọn SGK. Tổ chức cho giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ. Tổ chuyên môn báo cáo Hội đồng lựa chọn SGK của nhà trường danh mục SGK được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Các bước tiếp theo các trường tiếp tục thực hiện theo quy trình.

Ngoài ra, Phòng GD&ĐT cũng hướng dẫn các trường tiểu học, làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến phụ huynh học sinh CTGDPT 2018, trước mắt năm học 2020-2021 đổi mới sách giáo khoa lớp 1. Tuyên truyền để phụ huynh hiểu và yên tâm giao cho nhà trường lựa chọn SGK, cử đại diện cha mẹ HS cùng tham gia Hội đồng lựa chọn sách, với mục đích lựa chọn SGK phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường, không những mang tính khả thi mà còn góp phần đạt được mục tiêu và hiệu quả giáo dục tốt nhất.

Việc chọn sách giáo khoa là một khâu quan trọng trong thực hiện chương trình GDPT mới. Lựa chọn SGK phải bảo đảm tính liền mạch; chính vì vậy, giáo viên và cán bộ quản lý phải nắm rõ chương trình khung của cả bậc học. Nếu năm đầu lựa chọn không đảm bảo, thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của những năm sau. Trong thời gian tới để việc lựa chọn SGK thực sự hiệu quả, lựa chọn được những đầu sách phù hợp nhất, Phòng GD&ĐT thành phố chỉ đạo các trường tiểu học cần bám sát vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Ngoài ra khi đã lựa chọn được SGK cần sử dụng SGK đã lựa chọn trong tổ chức dạy và học; tổ chức hướng dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh sử dụng SGK theo quy định. Nhà trường cần có đủ các đầu sách được Bộ GD&ĐT phê duyệt để giáo viên tham khảo, tích hợp trong quá trình giảng dạy.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, song song với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo kiến thức cho học sinh khi nghỉ học ở nhà, ngành Giao dục thành phố đã và đang khắc phục mọi khó khăn, chỉ đạo khẩn trương kịp thời việc lựa chọn sách giao khoa lớp 1, nhấn mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần làm ngay, chứng tỏ quyết tâm cao của toàn ngành để thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Một số hình ảnh về công tác triển khai:

Giáo viên các trường Tiểu học tập huấn, bồi dưỡng về chương trình GDPT 2018

Các trường tổ chức triển khai nghiên cứu sâu SGK lớp 1 mới theo các nhóm môn

Các bộ SGK lới 1 mới được nhà trường lựa chọn nghiên cứu sâu

Nguyễn Lan, Anh Quang - Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang

 


Tác giả: Nguyễn Lan, Anh Quang - Chuyên viên Phòng GD&ĐT TP
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết