Saturday, 23/01/2021 - 06:05|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THƯ XIII CỦA ĐẢNG CÙNG CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆM CỦA CHÚNG TA! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố Bắc Giang chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới sẽ được chính thức triển khai từ năm học 2020 - 2021, đầu tiên là đối với lớp 1; tiếp đó năm học 2020 - 2021 là lớp 2, lớp 6; năm học 2021 - 2022 là lớp 3, lớp 7, lớp 10; năm học 2022 - 2023 là lớp 4, lớp 8, lớp 11 và năm học 2024 - 2025 là lớp 5, lớp 9, lớp 12. Việc đổi mới GDPT là mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Để triển khai thực hiện tốt chương trình GDPT mới, có hai yếu tố rất quan trọng, là điều kiện cần tác động đến sự thành bại của chương trình, đó là đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất trường, lớp học. Bên cạnh đó cũng cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa các địa phương, các phòng, ngành, tổ chức chính trị, xã hội vì đây là sự nghiệp của toàn hệ thống chính trị.

Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới bao gồm Chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Chương trình được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Giai đoạn giáo dục cơ bản nhằm trang bị cho học sinh tri thức, kỹ năng nền tảng; hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi; chuẩn bị tâm thế cho việc thích ứng với những thay đổi nhanh chóng và nhiều mặt của xã hội tương lai; đáp ứng yêu cầu phân luồng sau THCS theo các hướng: học lên THPT, học nghề hoặc tham gia cuộc sống lao động.

Thành phố Bắc Giang xây dựng Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 19/9/2019 triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT từ năm học 2020-2021. Đồng thời với Kế hoạch này là Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 19/9/2019 triển khai Đề án đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025.

Tính đến tháng 10/2019, thành phố Bắc Giang có 476 giáo viên mầm non, 586 giáo viên tiểu học và 588 giáo viên THCS. Tỉ lệ giáo viên/lớp  như sau: Mầm non: 2,0 GV/nhóm lớp; tiểu học: 1,36 GV/lớp (so với định mức quy định giáo viên tiểu học còn thiếu chủ yếu ở các môn ngoại ngữ, tin học); THCS: 2,0 GV/lớp (so với định mức quy định, GV THCS về cơ bản đủ về số lượng tuy nhiên vẫn thừa, thiếu cục bộ về cơ cấu.

Thời gian tới UBND thành phố chỉ đạo Phòng GD&ĐT thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng GV, cán bộ quản lý, trong đó có chương trình đào tạo GV dạy các môn học mới, chưa có trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và các môn học tích hợp. đặc biệt quan tâm bồi dưỡng GV chuyên ngành tiếng Anh, tin học; đào tạo GV theo từng chuyên ngành theo hướng dẫn chuyên môn của Sở và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về cơ sở vật chất chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới, thành phố có 988 phòng học, tỉ lệ kiên cố 100%. Trong đó: Mầm non 239 phòng đạt tỷ lệ 100%; tiểu học 445 phòng đạt tỷ lệ 100%; THCS 304 phòng đạt tỷ lệ 100%.

Đối với giáo dục tiểu học: Đầu tư xây dựng phòng học (ưu tiên để bảo đảm 1 lớp/phòng), các phòng chức năng (giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật, tin học, ngoại ngữ, thiết bị giáo dục, hỗ trợ giáo dục khuyết tật học hòa nhập) và thư viện; mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu khối lớp 1 và lớp 2 (theo lộ trình và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT), bàn ghế hai chỗ ngồi, máy tính và thiết bị phòng học ngoại ngữ.

Đối với giáo dục THCS: Đầu tư xây dựng phòng học bộ môn, phòng chuẩn bị và thư viện; mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu khối lớp 6, thiết bị phòng học bộ môn, bàn ghế hai chỗ ngồi, máy tính và thiết bị phòng học ngoại ngữ.

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, về phòng học, bậc tiểu học đảm bảo yêu cầu 1 lớp/phòng để học 2 buổi/ngày. Bậc THCS bảo đảm yêu cầu 01 lớp/phòng và đủ các phòng chức năng để tổ chức học các môn tự chọn; đối với môn tiếng Anh trang bị 507 phòng học thông thường và 79 phòng học thông minh đảm bảo kế hoạch thực hiện Đề án “ Đổi mới dạy và học Tiếng Anh trong các trường phổ thông”; Trang bị 36 phòng máy tính với 1.136 máy tính phục vụ công tác dạy học tin học; đáp ứng nhu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

 Việc bảo đảm cơ sở vật chất trường học từ nguồn lực đầu tư của thành phố và các địa phương chủ động cân đối, bố trí, huy động là chủ yếu bên đó công tác xã hội hóa các hoạt động giáo dục cũng góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và phát triển nhà trường. phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học để tham mưu xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ GD&ĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Với cơ sở giáo dục phổ thông; chọn cử đội ngũ giáo viên cốt cán đảm bảo số lượng và chất lượng để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên. Sửa chữa, sắp xếp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có một cách hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng; xây dựng kế hoạch đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung, tự làm thiết bị dạy học và lựa chọn sách giáo khoa để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

Phối kết hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh truyền thông với cha mẹ học sinh và xã hội về đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông. Kịp thời phát hiện những khó khăn và có biện pháp xử lý hiệu quả khi phát sinh; tổng hợp ý kiến các tổ/nhóm chuyên môn và báo cáo Phòng GD&ĐT trong quá trình thực hiện.

Phát triển giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp. Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo thường xuyên, nghiêm túc. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội.

Với mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ đề ra rõ ràng, các giải pháp được xây dựng cụ thể, chỉ rõ lộ trình; thành phố Bắc Giang đã sẵn sàng cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; với khẩu hiệu: “Đổi mới giáo dục là mệnh lệnh của trái tim”.

Ngô Minh Hưng - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang


Tác giả: Ngô Minh Hưng - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết