Lãnh đạo phòng
Địa chỉ liên hệ Số 66, đường Nguyễn Thị Lưu, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02043854496
Thông tin thêm
Trưởng phòng Ngô Minh Hưng
Điện thoại 0978565434
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Linh
Điện thoại 0945669448
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Phái
Điện thoại 0915094388
Phó Trưởng phòng Đỗ Văn Quý
Điện thoại 0912298338