Wednesday, 21/08/2019 - 09:53|
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆM CỦA CHÚNG TA! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT! THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 - 15/10/2018) VÀ "THÁNG DÂN VẬN" NĂM 2018! NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 123 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH BẮC GIANG (10/10/1895 - 10/10/2018)!
Nhằm chấn chỉnh tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức chưa chấp hành tốt quy định về thời gian, thời giờ làm việc hành chính, thường xuyên đi trễ về sớm hoặc vắng mặt tại cơ quan không vì lí do công tác và quy định về không uống rượu, bia trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc, ngày trực và trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông, ngày 01/8/2019, Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản chỉ đạo về vấn đề này, theo đó nội dung văn bản nêu rõ.
Ngày ban hành:
08/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
29/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/01/2018
Ngày hiệu lực:
26/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực