Monday, 30/03/2020 - 13:40|
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
22/08/2019
Ngày hiệu lực:
22/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018, ngày 30/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (Quyết định số 1231/QĐ-UBND). Theo kế hoạch, năm học 2019-2020, học sinh các cấp học sẽ tựu trường vào ngày 19/8/2019; ngày khai giảng năm học mới cho các cấp học là 05/9/2019. Học sinh THCS, THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu học tập từ ngày 26/8/2019; trẻ mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học tập từ ngày 05/9/2018.
Ngày ban hành:
08/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
ĐND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang, các trường THCS trọng điểm chất lượng cao và học sinh tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, quốc gia, khu vực, quốc tế trên địa bàn tỉnh.
Ngày ban hành:
08/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Ngày ban hành:
07/11/2018
Ngày hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực